Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

Mục lục

 KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG AN

*Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 04, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Quy mô đầu tư:

✓ Dự kiến qui mô sử dụng cho các hộ và nhân viên trong khu : 4000 người

❖ Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: nhà ở liên kế. 

❖ Diện tích đất : 04ha

❖ Quy mô kiến trúc xây dựng : 

❖ Diện tích xây dựng công trình nhà ở 22.148,53m2 : 58%.

❖ Diện tích xây dựng công trình Giao thông : 15%

❖ Mật độ xây dựng công trình : 70%

❖ Đất vườn hoa,  cây xanh, thảm cỏ  : 15%

❖ Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt :  150 l/người/ngày.

❖ Tiêu chuẩn thoát nước bẩn : 150 l/người/ngày.

❖ Rác đô thị           : 1,5 kg/ng/ngày.

❖ Chỉ tiêu cấp điện     : 2000kwh/người/năm

❖ Phân vùng kiến trúc

1. LÔ SỐ LK01

Diện tích : 1,384,11m2

Mật độ xây dựng công trình     : 76%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 24%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,76

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

2. LÔ SỐ LK02

Diện tích       : 2,079,89m2

Mật độ xây dựng công trình     : 72%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 28%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,72 3

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

3. LÔ SỐ LK03

Diện tích       : 3,655,97m2

Mật độ xây dựng công trình     : 80%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 20%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,80 4

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

4. LÔ SỐ LK04

Diện tích       : 1,496,52m2

Mật độ xây dựng công trình   : 80%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 20%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,80 5

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

5. LÔ SỐ LK05

Diện tích       : 3,259,88m2

Mật độ xây dựng công trình     : 80%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 20%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,80 6

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

6. LÔ SỐ LK06  

Diện tích       : 2,912,94m2

Mật độ xây dựng công trình   : 79%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 21%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,79 7

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

7. LÔ SỐ LK7

Diện tích       : 2,610,19m2

Mật độ xây dựng công trình     : 79%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 21%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,79

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

8. LÔ SỐ LK08

Diện tích       : 2,390,61m2

Mật độ xây dựng công trình     : 78%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 22%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,78

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

9. LÔ SỐ LK09

Diện tích       : 2,447,38m2

Mật độ xây dựng công trình     : 78%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 22%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,78

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

10. LÔ SỐ LK10

Diện tích       : 2,043,22m2

Mật độ xây dựng công trình     : 74%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 26%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,74

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

11. LÔ SỐ LK11

Diện tích       : 1,184,41m2

Mật độ xây dựng công trình     : 90%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 10%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,90

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

12. LÔ SỐ LK12

Diện tích       : 484,03m2

Mật độ xây dựng công trình     : 82%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 18%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,80

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

13. LÔ SỐ LK13  

Diện tích       : 433,76m2

Mật độ xây dựng công trình     : 78%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 22%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,78

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

14. LÔ SỐ LK14

Diện tích       : 514,96m2

Mật độ xây dựng công trình     : 78%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 22%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,78

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

15. LÔ SỐ LK15  

Diện tích       : 803,13m2

Mật độ xây dựng công trình     : 78%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 22%

Tầng cao xây dựng     : 2 tầng – 6 tầng

Hệ số sử dụng đất     : 0,78

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

16. LÔ SỐ SCV1 (CÔNG VIÊN CÂY XANH)

Diện tích       : 1,044,14m2

Mật độ xây dựng công trình không kiên cố   : 10%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 90%

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

17. LÔ SỐ SCV2  

Diện tích       : 1,354,85m2

Mật độ xây dựng công trình không kiên cố   : 10%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 90%

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

18. LÔ SỐ SCV3

Diện tích       : 107,29m2

Mật độ xây dựng công trình không kiên cố   : 0%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 100%

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

19. LÔ SỐ SCV4

Diện tích       : 84,00m2

Mật độ xây dựng công trình không kiên cố   : 0%

Mật độ công trình vỉa hè cây xanh   : 100%

❖ Phân kỳ đầu tư:

❖ Đợt I : Chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

❖ Đợt II : San lấp mặt bằng.

❖ Đợt III : Thi công hệ thống tuyến đường chính.

❖ Đợt IV : Thi công hệ thống cấp thoát nước.

❖ Đợt V : Thi công hệ thống điện, chiếu sáng, đường phố, thông tin liên lạc.

❖ Đợt VI : Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy.

❖ Đợt VII :Thi công công trình nhà ở.

❖ Đợt IX : Trồng cây xanh, cải tạo thảm cỏ, đường đi dạo …

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

Tải file về để xem chi tiết thiết kế quy hoạch 

Thiết Kế Quy Hoạch Sử Dụng Đất Khu Dân Cư Đường An

Hãy liên lạc với chúng tôi

Đăng ký để được tư vấn và hỗ trợAvalon Saigon Apartments

Avalon Saigon Apartments

Diện tích:1,000 m²

Thời gian giao nhà: 01/2005

Vốn đầu tư: 233.05 tỷ

Số block :1

Số tầng: 14

Số căn hộ: 51

Diện tích căn hộ: 95 - 207 m²

Xem thêm
Avalon Saigon Apartments
Avalon Saigon Apartments
Avalon Saigon Apartments
ALEXANDRA APARTMENTS - Dự Án Xanh Giữa Lòng Thành Phố

ALEXANDRA APARTMENTS - Dự Án Xanh Giữa Lòng Thành Phố

Tọa lạc tại 2 mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa và Khuất Văn Bức, huyện Bình Chánh, TP.HCM, dự án Alexandra Apartments (do liên doanh Công ty TNHH Gia Việt Khánh Hưng và công ty TNHH MTV Thăng Long - Bộ Công An làm chủ đầu tư có tổng diện tích xây dựng 86.000 m2 được thiết kế gồm hai toà nhà cao 27 tầng với 738 căn hộ và 4 căn penthouse sang trọng bậc nhất khu vực.

Bằng sự kết hợp giữa kiến trúc Á – Âu trong xây dựng, cộng thêm việc đưa "công viên" lên tầng chung cư và cung ứng đầy đủ các tiện nghi, dự án Alexandra Apartments hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng một cuộc sống thượng lưu bậc nhất khu vực.

Xem thêm
ALEXANDRA APARTMENTS - Dự Án Xanh Giữa Lòng Thành Phố
ALEXANDRA APARTMENTS - Dự Án Xanh Giữa Lòng Thành Phố
ALEXANDRA APARTMENTS - Dự Án Xanh Giữa Lòng Thành Phố
 KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG SƠN - MỸ XUÂN

 KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG SƠN - MỸ XUÂN

Tỷ lệ: 1/500 đường đồng mức 1,0m Diện tích 600.020,75m2

Công trình: Dự án kho xăng dầu - Ngoại Quan Đông Sơn Mỹ Xuân

Địa Điểm: Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mục tiêu hoạt động : Đầu tư  hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; đầu tư kho, cảng xăng dầu và các dịch vụ khác

Đơn vị sử dụng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Truyền Thông Giáo Dục Đông Sơn

Xem thêm
 KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG SƠN - MỸ XUÂN
 KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG SƠN - MỸ XUÂN
 KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG SƠN - MỸ XUÂN
CÔNG TY TNHH GIA VIỆT KHÁNH HƯNG

Công ty TNHH Gia Việt Khánh Hưng là một công ty tuy non trẻ và mới được thành lập vài năm nay nhưng với đội ngũ lãnh đạo và các cộng sự hợp tác dày dặn kinh nghiệm, đã được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có những thành tựu nhất định, công ty sẽ mang đến những hiệu quả, hiệu ứng tốt nhất cho các khách hàng

Theo dõi chúng tôi   Theo dõi chúng tôi   Theo dõi chúng tôi     Theo dõi chúng tôi

Tiêu đề

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Email: Salestbyte@gvkhcompany.com.vn
( Liên hệ trang thiết bị y tế )

 Email: Tuvansuckhoe@gvkhcompany.com.vn
( Giải đáp, tư vấn về sức khỏe cơ - xương - khớp )

 Email: Bqlda@gvkhcompany.com.vn
( Liên hệ công việc công trình, xây dựng, hợp tác )

 Trụ sở chính: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

 Chí Nhánh: 08 Chu Văn An- Ba Đình- Hà Nội

 Tel: (028) 3620 0666   -   MST: : 0315 052 932

 Website: gvkhcompany.com.vn

© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH GIA VIỆT KHÁNH HƯNG

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn